Optimální natavení BIOSu pod Win95/98

Chipset Features Setup

položka hodnota ovlivòuje
výkon?
popis
SDRAM Latency Time (2) ano
2%
pokud máte kvalitní systém zkuste 2
SDRAM Precharge Control Enabled ano
DRAM Data Integrity Mode Non – ECC ano zapnout pouze pri použití spec. ECC
pamìtí (np. v nìkterých serverech)
System BIOS Cacheable Disabled Win ne Windows neoslovuje funkce BIOS
Video BIOS Cacheable Disabled Win ne komunikace probíhá na úrovni driveru
Video RAM Cacheable Disabled Win ne
8 bit I/O Recovery Time NA (1) ano nastavení režimu sbìrnice ISA:
pokud nemáte ISA karty nastavte NA,
pokud máte starší ISA nastavte 2-3
16 bit I/O Recovery Time NA (1) ano dtto
Memory Hole At 15-16M Disabled ne kompatibilita s nìkterými ISA kartami
Passive Relase Enabled ano dovoluje CPU-PCI komunikaci
v „pasivním stavu“ PCI sbìrnice
Delayed Transaction Enabled ano pro kompatibilitu s PCI 2.1
radìji vyzkoušejte..
PCI 2.1 Compliance Enabled ano dtto (PCI 2.1)
AGP Aperture Size 64M +/- ano nastavení mapování adresového
prostoru karty AGP.
s nastavením lze experimentovat..
Spread Spectrum Modulated Disabled stabilitu Enabled sice zmíròuje elektromaget.
rušení, zhorsuje však „ostrost“ signálù
na sbìrnici – to už je horší…
Flash Bios Protection Enabled ne Disabled pøi flashování nového BIOSu
HW Reset Protect Disabled ne Enabled = blokování tlaèítka Reset