Bios Setup 3

PNP/PCI configuration + ostatní

položka

hodnota

ovlivňuje
výkon?

popis

PNP Os Installed

Disabled

ne

pokud používáte jen Windows 98
nastavte na Enabled – inicializaci IRQ
pak provede sám operační systém.
V případě problému změňte tuto položku.

Force Update ESCD/
Reset Configuration Data

Disabled

ne

po instalaci nová karty nastavte na
Enabled – provede se revize IRQ…

Resources Controlled By

Auto
Manual

ne

Pokud máte ISA kartu která vyžaduje
určitý IRQ/DMA, musíte v Manual
nastavit tuto pložku na „Legacy ISA“
týká se to zejména starších zvukových a siťových karet (SB16..)

Assign IRQ for VGA

Enabled/
Auto

ne

pro modernější grafické akcelerátory
aktivujte (zjistěte v manuálu…)

Assign IRQ for USB

Enabled

ne

požívate-li USB (nebo máte-li dost
volných IRQ) aktivujte

Pozor! AGP a první PCI slot sdílejí stejné(á) IRQ. Pokud dochází ke konfliktům přemístěte PCI kartu jinam (karty).

Ostatní důležitá nastavení

položka

hodnota

ovlivňuje
výkon?

popis

ACPI function

Disabled

ne

podpora ACPI není (zatím) dotažena
do konce…

PIO Mode

Auto

ano

řadič sám zvolí nejvyšší nastavení,
v případě problémů s HD nastavte na 3

UDMA Mode

Auto

ano

řadič sám zvolí nejvyšší nastavení,
v případě problémů s HD disablujte

Primary IDE

Enabled

ne

Secondary IDE

Enabled

ne

pokud máte málo IRQ a použiváte
jen jednu „kšandu“ můžete vypnout

Parallel Port Mode

EPP 1.7

ano

nastavuje režim přenosu par. portu,
EPP je rychlejší…

Doporučení:

  • BIOS nastavujte jen tehdy, víte-li co vlastně děláte / měníte

  • položky měňte po jednotlivých krocích, vždy si ověřujte správnou funkci systému

  • vytiskněte si tento manuál