Jak zvýšit účinek registrace

Na této stránce se dozvíte, jak upravit své stránky tak, aby jste byli co nejsnáze k nalezení ve fulltextových vyhledávačích (většina zahraničních). Některé z metod je zapotřebí užívat s maximální opatrností, neboť mohou zapříčinit penalizaci stránek, popřípadě úplné vyřazení z databáze. Na to bude v textu upozorněno.  

Základní metody jsou tyto

Výstižný název stránky
Pro některé vyhledávače je název stránky tím nejdůležitějším místem. Slovy v něm obsaženými je pak z velké míry ovlivněna pozice při vyhledávání.

<HEAD>
<TITLE> Název stránky může být dlouhý až 25 slov . Umístěte zde také důležitá klíčová slova. První písmeno názvu by mělo být z počátku abecedy, protože stránky se stejnou mírou důležitosti jsou abecedně řazeny.</TITLE>
</HEAD>

Použití META informací
META TAGy jsou informace určené hlavně pro vyhledávací roboty. U všech vyhledávačů mají velký význam.

<HEAD>
<meta name="KEYWORDS" content="klíčová,slova,oddělená,čárkami,bez,mezer,
tabulátorů,a,znaků,konce,řádku
doporučená,délka,je,800,znaků,
obvyklý,počet,opakování,jednoho,slova,jsou,3,výskyty
některé,vyhledávače,jsou,CASE,SeNsItIvE">

<meta name="DESCRIPTION"
content="Výstižný popis stránky. Ve vyhledávačích se zobrazuje ve výsledku hned vedle nadpisu. Doporučovaná délka této sekce je 160-180 znaků. Musí zde být uvedena všechna důležitá klíčová slova.">

<meta name="robots" content="all">
</HEAD>

Poslední tag říká robotům, že mají procházet celé stránky.

! POZOR ! Přílišné opakovaní klíčových slov může zapříčinit penalizaci stránky (nižší umístění), v extrémních případech dokonce úplné vyřazení z databáze. Bezbečný počet je okolo 5 výskytů.

Korenspondence mezi názvem stránky, klíčovými slovy, popisem a obsahem
Pokud se zadané klíčové slovo vyskytuje ve všech techto sekcích, stránka získává vyšší umístění. Důsledným dodržováním tohoto pravidla dosáhnete opravdu kvalitního umístění. Někteří roboti analyzují pouze několik stovek znaků od začátku stránky. Umístěte důležitá slova právě zde.

Správná strukturalizace stránky pomocí tagů pro nadpisy
Slova uzavřená mezi TAGy pro nadpis mají při indexaci větší váhu než obyčejný text. Používejte výstižné nadpisy.

<H1>Největší nadpis má největší váhu.</H1>

<h6>Nejmenší nadpis má nejmenší váhu, ale pořád je významnější než obyčejný text.</h6>
Jak sami vidíte, tak nejmenší nadpis je ješte menší než text a přitom je pro vyhledávače významnější. Používejte některé z menších nadpisů místo tučného písma (BOLDu či STRONGu)

Alternativní popisy k obrázkům
Pužívejte je. Kromě toho, že uživatelé s vypnutým zobrazováním grafiky uvidí o co přicházejí, získáte další bodíky pro vyšší umístění. Některé vyhledávače je totiž zahrnují do indexace.
<img src="OBR.GIF" width="468" height="60" alt="Alternativní text k obrázku">

Skryté a drzé komentáře, skrytý obsah stránky
Tyto metody jsou v součané době potlačovány. Většina vyhledávacích robotů některé z nich ingnoruje a to v důsledku jejich častého zneužívání. Doporučuji je používat s maximální opatrností a v malém výskytu. Jen tak Vám přinesou užitek.

Skrytý komentář
<input type="hidden" value=" Tento text se nikdy nezobrazí">
<!-- A tenhle taky ne - mohou však být indexovány !>

Drzý komentář
<BR "toto je drzý komentář - nemá tady co dělat - mohou se sem umístit klíčová slova">

Skrytý obsah stránky
Pokud dáte stejnou barvu písma i pozadí, tak text nebude vidět, ale bude indexován. Tedy spíše býval. V důsledku extrémního zneužívání jsou nyní stránky se skrytým textem u některých vyhledávačů penalizovány.

zpět    zpět na úvod